Výuka, která má smysl...

Vítejte v Jazykové akademii La Valenta

Jazyková akademie La Valenta se zaměřuje na specifické vzdělávací potřeby každého studenta. Potřebujete pomoci s přípravou na certifikát z angličtiny? Potřebujete se rozmluvit před cestou do zahraničí?  Trápí Vás, že Vaše dítě nosí domů čtyřky z češtiny? Zkusme to spolu. Vyberte si kurz,  zvolte si formu vzdělávání a můžeme začít. 

Jazyky Vám jdou a přesto se v určité pokročilosti "zadrhnete" a nemůžete se pohnout z místa?     V naší nabídce kurzů nabízíme Kurz zlepšení koncentrace. Tento kurz se zaměřuje na dechová cvičení, práci s textem a na celkové zlepšení  mluveného i písemného projevu. 

Co z nás dělá Vašeho  

partnera 

na cestě  vzdělávání?

Naše vize. Poskytovat kvalitní vzdělávání. Pomáhat našim klientům prostřednictvím našich znalostí, schopností a zkušeností. Být jim spolehlivým partnerem na cestě vzdělávání, kterou si zvolili.

Naše mise. Být první volbou našich budoucích klientů díky tomu, že jim nabízíme kvalitní a cenově dostupné řešení přizpůsobené jejich potřebám. Podporovat motivaci našich klientů a jejich sebedůvěru.

To, čemu  věříme. Dlouhodobým vztahům s našimi klienty.  Důvěra ve vztazích vzniká postupně. Jedině na základě vzájemné důvěry můžeme fungovat tak, jak fungujeme. Naše úsilí směřuje k tomu, abychom pomáhali  našim klientům na jejich cestě vzdělávání nejen dnes, ale také v budoucnu.