Kdo jsme

Ing. Andrea Valenta, Ph.D., MBA, MAE

Jako lektorka se zaměřuji na všeobecnou výuku jazyka a na vybraná odvětví: ekonomie a management, personální řízení, právo, vybrané umělecké obory (film, divadlo, výtvarné umění), medicína, historie. 

Kromě magisterského studia v oboru management umění a doktorského studia ekonomie a managementu zaměřeného na výzkum v oblasti řízení pracovního výkonu jsem vystudovala manažerský obor na Université Jean Moulin v Lyonu. 

Svou praxi jsem začala jako překladatelka pro výzkumnou instituci, poté jsem zajišťovala organizační podporu klientům mezinárodní společnosti a vyučovala na Vysoké škole ekonomické v Praze. 

Díky těmto cenným zkušenostem jsem se naučila poskytovat profesionální služby přizpůsobené potřebám jednotlivých klientů. 

Začala jsem vyučovat jazyky a připravovat studenty k přijímacím zkouškám na střední školy, na maturitu a ke specializovaným jazykovým zkouškám. Věnuji se také výuce jazyků a rozvoji komunikačních dovedností ve firmách a kariérovému koučinku v souvislosti s hledáním pracovního uplatnění a v souvislosti se seberozvojem.

Jsem rovněž soudním překladatelem jazyka anglického a českého a provádím písemné překlady (např. listin, dokumentů atd.). Tato profese ode mě vyžaduje důslednost, preciznost i znalost právní terminologie včetně významu vybraných právních pojmů v různých právních řádech.

Řešení na míru

Během úvodního rozhovoru s novým klientem se vždy snažím pochopit nejen jeho motivaci, která ho do kurzu přivádí, ale i jeho zájmy a dlouhodobé cíle. Svým klientům pak nabízím individualizovaná řešení přizpůsobená jejich požadavkům. Klientovi vždy doporučím plán, který považuji v dané situaci za nejvhodnější, přičemž vycházím z kombinace jeho požadavků a mých zkušeností. Se svými klienty spolupracuji dlouhodobě a naše spolupráce je založena na vzájemné důvěře.

Výuce jazyků a rozvoji komunikačních dovedností se věnuji již několik let. Připravuji klienty všech věkových kategorií a různých jazykových úrovní k přijímacím zkouškám, pomáhám jim s přípravou na certifikáty z cizích jazyků a věnuji se zlepšování jejich písemného a mluveného projevu pro osobní, studijní i pracovní účely. Výuku vždy přizpůsobuji klientům podle jejich aktuálních potřeb. 

Pojďme se spolu učit způsobem, který má smysl!