Kdo jsme

Pomáháme Vám pracovat a zlepšovat se

Představte si, že se dokážete úspěšně připravit na jazykový certifikát, na zahraniční pracovní cestě vyřídíte vše potřebné, Vaše dítě začne nosit domů dobré známky z češtiny a navíc ho začne bavit angličtina. Kde se stala změna k lepšímu? Zřejmě jste zvolili pro sebe a pro své blízké vhodný jazykový kurz a nejspíš také dlouhodobě pracujete se svou vlastní motivací.

Samotná motivace je nezbytným předpokladem úspěchu. Pro osvojení si cizího jazyka jsou však důležité také emoce. Prostřednictvím emocí objevujeme svět a pamatujeme si, co nás bavilo, proto jsou rovněž vhodnou učební pomůckou.

Jazyková akademie La Valenta se zaměřuje na Vaše specifické vzdělávací potřeby, pracuje s Vaší motivací a při výuce využívá práci s pozitivními emocemi. Díky tomu zanedlouho zjistíte, že cizí jazyk se stal součástí Vašeho každodenního života. Dokážete v něm přemýšlet, tvořit a prezentovat své myšlenky před ostatními.

Ing. Andrea Valenta, Ph.D., MBA, MAE

Jako lektorka se zkušenostmi získanými jak v malých, tak i velkých skupinách studentů se zaměřuji na všeobecnou výuku jazyka a na vybraná odvětví: ekonomie a management, personální řízení, právo, vybrané umělecké obory (film, divadlo, výtvarné umění), medicína, historie). Svou praxi jsem začala v Praze, kde jsem pracovala jako překladatelka pro výzkumnou instituci, poté jsem zajišťovala organizační podporu klientům mezinárodní společnosti a vyučovala na Vysoké škole ekonomické v Praze. Díky těmto cenným zkušenostem jsem se naučila poskytovat profesionální služby přizpůsobené potřebám jednotlivých klientů. Začala jsem vyučovat jazyky a připravovat studenty na střední školy, na maturitu a ke specializovaným jazykovým zkouškám. Následně jsem vystudovala manažerský obor na Université Jean Moulin v Lyonu a nadále poskytuji výuku studentům středních a vysokých škol a zaměstnancům českých i zahraničních společností.  Věnuji se rovněž rozvoji komunikačních dovedností a kariérovému koučinku v souvislosti s hledáním pracovního uplatnění. 

Řešení na míru

Během úvodní schůzky s novým klientem se vždy snažím pochopit nejen jeho motivaci, ale i jeho zájmy a dlouhodobé cíle. Svým klientům pak nabízím individualizovaná řešení přizpůsobená jejich požadavkům. Klientovi vždy doporučím plán, který považuji v dané situaci za nejvhodnější, přičemž vycházím z kombinace jeho požadavků a mých zkušeností. Se svými klienty spolupracuji dlouhodobě a naše spolupráce je založena na vzájemné důvěře.

Výuce jazyků a rozvoji komunikačních dovedností se věnuji již několik let. Připravuji klienty všech věkových kategorií a různých jazykových úrovní k přijímacím zkouškám, pomáhám jim s přípravou na certifikáty z cizích jazyků a věnuji se zlepšování jejich písemného a mluveného projevu pro osobní, studijní i pracovní účely. Výuku vždy přizpůsobuji klientům podle jejich aktuálních potřeb. 

Pojďme se spolu učit způsobem, který má smysl!