Kdo jsme

Příběh o zázračné metodě

Víte, že existuje metoda k osvojení si jakéhokoli cizího jazyka? Způsob, jakým se naučíte cokoli?

Tato metoda je na celém světě jen jedna.

Znáte ji.

Jméno této metody je:  Vaše vlastní motivace. 

Pojďte ji s námi objevovat a pracovat s ní. Zjistíte, že jejím prostřednictvím dokážete cokoli, tedy i osvojit si cizí jazyk a používat ho aktivně ve škole, na dovolené, v práci. 

Náhle zjistíte, že cizí jazyk už pro Vás není cizí. Už se totiž stal součástí Vašeho každodenního života. Nevěříte? Vydejte se na cestu vzdělávání s námi a výsledky sami uvidíte.

Chcete-li rozvíjet své komunikační dovednosti, platí stejné pravidlo. Pokud chcete úspěšně  prezentovat své myšlenky nebo výsledky Vaší činnosti před lidmi, je Vaše vlastní motivace užitečným pomocníkem při naplňování stanoveného cíle.  

O nás

Jazyková akademie La Valenta vznikla v roce 2016. Cílem projektu bylo učit studenty tak, aby byly vidět výsledky jejich úsilí. Může se zdát, že hlavním cílem pro studenty jsou dobré známky nebo úspěch u zkoušky. Ty jsou však pouze vedlejším produktem našeho snažení. Hlavním výsledkem úsilí by měla být pro každého studenta jistota. Jistota toho, že kvalita jeho mluveného i písemného projevu je co nejvyšší, ať se jedná o mateřskou řeč nebo o řeč cizí.

Takový je i cíl Jazykové akademie La Valenta.

Andrea Valenta, Ph.D.

Jazykům i výuce rozvoje dovedností se věnuji již několik let.  Připravuji  studenty všech věkových kategorií a různých jazykových úrovní k přijímacím zkouškám, pomáhám jim s přípravou na certifikáty z cizích jazyků a věnuji se zlepšování jejich písemného a mluveného projevu pro osobní, studijní či pracovní účely. 

Výuku vždy přizpůsobuji studentům podle jejich aktuálních potřeb. Součástí výuky bývá i nácvik technik koncentrace a využití technik mluveného projevu. Jde o nácvik správného dýchání, zklidnění a soustředění se na prováděnou činnost doplněný o prezentační dovednosti. Techniky pro lepší schopnost soustředění  a pro zlepšení prezentačních dovedností nabízím také v samostatných kurzech. 

Pro úspěch na přijímacím pohovoru lze rovněž leccos udělat. Kdo bývá dobře připraven, nebývá na pracovním pohovoru překvapen. Nabízím kurz ve formě přípravy na pracovní pohovor, která zvýší Vaši šanci na úspěch. 

Firmám nabízím aktivní pomoc při zvyšování jazykových kompetencí jejich zaměstnanců prostřednictvím individuálního vzdělávání a výuky v miniskupinkách. V případě podobné jazykové úrovně všech studentů lze výuku uskutečňovat  i  ve větší skupině. 

Pojďme se spolu učit způsobem, který má smysl!