Kdo jsme

Příběh o zázračné metodě

Víte, že existuje zázračná metoda k naučení se jakéhokoli cizího jazyka?

Tato metoda je na celém světě jen jedna.

Chcete ji poznat?

Ta zázračná metoda se nazývá Vaše motivace. Pojďte ji s námi objevovat a pracovat s ní. Zjistíte, že jejím prostřednictvím dokážete cokoli, tedy i naučit se cizí jazyk. Nevěříte? Vydejte se na cestu vzdělávání s námi a výsledky sami uvidíte.

Stejný příměr platí i v případě, že chcete rozvíjet své dovednosti. Chcete-li například úspěšně  prezentovat své myšlenky nebo výsledky Vaší činnosti před lidmi, je Vaše motivace užitečným pomocníkem při naplňování stanoveného cíle.  

Díky Vaší motivaci je práce v kurzech rozvoje dovedností vysoce intenzivní a Vaše zlepšení je opravdu znát.

O nás

Jazyková akademie La Valenta vznikla v roce 2016. Cílem projektu bylo učit studenty tak, aby byly vidět výsledky jejich úsilí. Může se zdát, že hlavním cílem pro studenty jsou dobré známky nebo úspěch u zkoušky. Ty jsou však pouze vedlejším produktem našeho snažení. Hlavním výsledkem úsilí by měla být pro každého studenta jistota. Jistota toho, že kvalita jeho mluveného i písemného projevu je co nejvyšší, ať se jedná o mateřskou řeč nebo o řeč cizí.

Takový je i cíl Jazykové akademie La Valenta.

Andrea Valenta, Ph.D.

Jazykům i výuce rozvoje dovedností se věnuji již několik let.  Připravuji studenty všech jazykových úrovní a všech věkových kategorií k přijímacím zkouškám, pomáhám jim s přípravou na certifikáty z cizích jazyků a věnuji se zlepšování jejich písemného a mluveného projevu pro osobní, studijní či pracovní účely. 

Výuku vždy přizpůsobuji studentům podle jejich aktuálních potřeb. Součástí výuky bývá i nácvik technik koncentrace a využití technik mluveného projevu. Jde o nácvik správného dýchání, zklidnění a soustředění se na prováděnou činnost doplněný o prezentační dovednosti. Techniky pro lepší schopnost soustředění  i pro zlepšení prezentačních dovedností nabízím také v samostatných kurzech. 

Pro úspěch na přijímacím pohovoru lze rovněž leccos udělat. Kdo bývá připraven, nebývá překvapen. V novém kurzu nabízím specializovanou přípravu na pracovní pohovor, která zvýší Vaši šanci na úspěch. 

Firmám nabízím aktivní pomoc při zvyšování jazykových kompetencí jejich zaměstnanců (čtení, psaní, poslech, mluvení, gramatika, slovní zásoba) prostřednictvím individuálního vzdělávání nebo výuky ve skupině. 

Pojďme se spolu učit způsobem, který má smysl!