Kdo jsme

Příběh o zázračné metodě

Víte, že existuje metoda k osvojení si jakéhokoli cizího jazyka? Způsob, jakým se naučíte cokoli?

Tato metoda je na celém světě jen jedna.

Znáte ji.

Jméno této metody je:  práce s Vaší vlastní motivací. 

Pojďte ji s námi objevovat a pracovat s ní. Zjistíte, že prostřednictvím vlastní motivace dokážete cokoli, tedy i osvojit si cizí jazyk a používat ho aktivně ve škole, na dovolené, v práci, kdykoli. 

Zanedlouho zjistíte, že cizí jazyk už pro Vás není cizí. Už se totiž stal součástí Vašeho každodenního života, přemýšlíte v něm, tvoříte v něm.

Chcete-li rozvíjet své komunikační dovednosti, platí stejné pravidlo: pokud chcete úspěšně  prezentovat své myšlenky nebo výsledky Vaší činnosti před lidmi, je Vaše vlastní motivace užitečným pomocníkem při naplňování Vašeho cíle.  

Díky práci s Vaší vlastní motivaci dokážete všechno, až to bude ostatním připadat zázračné.

Nevěříte? Vydejte se na cestu vzdělávání s námi a výsledky sami uvidíte. 

O nás

Jazyková akademie La Valenta vznikla v roce 2016. Cílem projektu bylo učit klienty tak, aby byly vidět výsledky jejich úsilí. Může se zdát, že hlavním cílem účastníků kurzů jsou dobré známky nebo úspěch u zkoušky. Ty jsou však pouze vedlejším produktem našeho snažení. Hlavním výsledkem vynaloženého úsilí každého klienta by měla být jistota. Jistota toho, že kvalita jeho mluveného i písemného projevu je co nejvyšší, ať se jedná o mateřskou řeč nebo o řeč cizí.

Andrea Valenta, Ph.D.

Výuce jazyků a komunikačních dovedností se věnuji již několik let. Připravuji klienty všech věkových kategorií a různých jazykových úrovní k přijímacím zkouškám, pomáhám jim s přípravou na certifikáty z cizích jazyků a věnuji se zlepšování jejich písemného a mluveného projevu pro osobní, studijní i pracovní účely.

Výuku vždy přizpůsobuji klientům podle jejich aktuálních potřeb. Součástí výuky bývá i nácvik technik koncentrace a využití technik mluveného projevu. Jde o nácvik správného dýchání, zklidnění a soustředění se na prováděnou činnost doplněný o prezentační dovednosti. Techniky pro lepší schopnost soustředění  a pro zlepšení prezentačních dovedností nabízím také v samostatných kurzech. 

Pro úspěch na přijímacím pohovoru lze rovněž leccos udělat. Kdo bývá dobře připraven, nebývá na pracovním pohovoru překvapen. Po absolvování kurzu přípravy na pracovní pohovor dokážete své dovednosti lépe prezentovat a zvýší se Vaše šance na úspěch. 

Firmám nabízím aktivní pomoc při zvyšování jazykových kompetencí jejich pracovníků prostřednictvím individuálního vzdělávání a výuky v miniskupinkách. V případě podobné jazykové úrovně účastníků kurzu lze výuku uskutečňovat  i  ve větší skupině. 

Pojďme se spolu učit způsobem, který má smysl!