Kdo jsme

Vážení klienti, v březnu 2021 to bude již 5 let, co existuje Jazyková akademie La Valenta.  Cílem projektu bylo a je učit klienty tak, aby byly vidět výsledky jejich úsilí. Za tu dobu jsme společně dokázali splnit si mnohé z Vašich cílů.

Zvládli jsme spolu úspěšně přípravu na zkoušky vedoucí k získání jazykových certifikátů, přijímací zkoušky na gymnázia a střední školy (včetně těch nejprestižnějších), přijímací zkoušky na vysoké školy, maturitní zkoušky, odborné jazykové zkoušky, pracovní pohovory v cizím jazyce a mnoho dalšího. 

Na tom, aby vynaložené úsilí obou stran bylo korunováno úspěchem, pracujete intenzivně nejen během výuky, ale i mimo ni. Díky tomu pak dosahujete cílů, které jste si předsevzali. Tím hlavním výsledkem je pro Vás jistota. Jistota toho, že kvalita Vašeho mluveného i písemného projevu je co nejvyšší, ať se jedná o mateřskou řeč nebo o řeč cizí. Gratuluji!

Andrea Valenta, Ph.D., MBA

Výuce jazyků a komunikačních dovedností se věnuji již několik let. Připravuji klienty všech věkových kategorií a různých jazykových úrovní k přijímacím zkouškám, pomáhám jim s přípravou na certifikáty z cizích jazyků a věnuji se zlepšování jejich písemného a mluveného projevu pro osobní, studijní i pracovní účely.

Výuku vždy přizpůsobuji klientům podle jejich aktuálních potřeb. Součástí výuky bývá i nácvik technik koncentrace a využití technik mluveného projevu. Jde o nácvik správného dýchání, zklidnění a soustředění se na prováděnou činnost doplněný o prezentační dovednosti. Techniky pro lepší schopnost soustředění  a pro zlepšení prezentačních dovedností nabízím také v samostatných kurzech. 

Pojďme se spolu učit způsobem, který má smysl!