Kdo jsme

Příběh o zázračné metodě

Víte, že existuje metoda k osvojení si jakéhokoli cizího jazyka? Způsob, jakým se naučíte cokoli?

Tato metoda je na celém světě jen jedna.

Znáte ji.

Jméno této metody je:  práce s Vaší vlastní motivací. 

Pojďte ji s námi objevovat a pracovat s ní. Zjistíte, že prostřednictvím vlastní motivace dokážete cokoli, tedy i osvojit si cizí jazyk a používat ho aktivně ve škole, na dovolené, v práci, kdykoli. 

Zanedlouho zjistíte, že cizí jazyk už pro Vás není cizí. Už se totiž stal součástí Vašeho každodenního života, přemýšlíte v něm, tvoříte v něm.

Chcete-li rozvíjet své komunikační dovednosti, platí stejné pravidlo: pokud chcete úspěšně  prezentovat své myšlenky nebo výsledky Vaší činnosti před lidmi, je Vaše vlastní motivace užitečným pomocníkem při naplňování Vašeho cíle.  

Díky práci s Vaší vlastní motivaci dokážete všechno, až to bude ostatním připadat zázračné.

Nevěříte? Vydejte se na cestu vzdělávání s námi a výsledky sami uvidíte. 

Výuka v kurzu pohledem účastníka kurzu 

"Jedná se o pro mě zcela nový přístup k výuce, který mně pomáhá rychle rozvíjet jazykové schopnosti. Pro studenty, kteří jsou schopní používat jiný cizí jazyk na vyšší úrovni (např. angličtinu C1/C2) a již se chtějí podobným stylem vyjadřovat i v novém jazyce, je individuální přístup lektorky více než přínosný.

Přestože základní stavební kámen výuky tvoří jazyková učebnice, dogmaticky se jí lektorka nedrží a pružně reaguje na probíraná témata a potřeby studenta. V jedné hodině se probírá základní popis a orientace v městě, v druhé se rozebírají kapitoly a fráze z knihy Malý princ, ve třetí se probírají aktuální témata (např. péče o staré osoby při velkých vedrech ve Francii).

Výuka je tedy velice pestrá a domnívám se, že její přínos ocení zejména vysoce motivovaní studenti, kteří se chtějí rychle v daném jazyce zlepšit. Nicméně i tak je potřeba pravidelně vypracovávat domácí úkoly a nezapomenout na samostatnou přípravu.

Doporučuji lekce v minimální délce 60, lépe 90 minut." Aleš, účastník kurzu francouzštiny

O nás

Jazyková akademie La Valenta vznikla v roce 2016. Cílem projektu bylo učit klienty tak, aby byly vidět výsledky jejich úsilí. Může se zdát, že hlavním cílem účastníků kurzů jsou dobré známky nebo úspěch u zkoušky. Ty jsou však pouze vedlejším produktem našeho snažení. Hlavním výsledkem vynaloženého úsilí každého klienta by měla být jistota. Jistota toho, že kvalita jeho mluveného i písemného projevu je co nejvyšší, ať se jedná o mateřskou řeč nebo o řeč cizí. 

Naše úspěchy jsou Vašimi úspěchy

Vážení klienti, zanedlouho to bude již 5 let, co existuje Jazyková akademie La Valenta. Za tu jsme společně dokázali splnit si mnohé z Vašich cílů. 

Zvládli jsme spolu úspěšně přípravu na : 

přijímací zkoušky na různé typy středních škol včetně těch nejprestižnějších 

přijímací zkoušky na vysoké školy  

odborné zkoušky ze znalosti cizího jazyka v určitém oboru (účetnictví, management, umění atd.). 

zkoušky vedoucí k získání jazykových certifikátů 

 maturitní zkoušky

pracovní pohovory v cizím jazyce

 .... a mnoho dalšího

 

Pro to, aby vynaložené úsilí obou stran bylo korunováno úspěchem, pracujete intenzivně nejen během výuky, ale i mimo ni (důležitá je zejména domácí příprava a vlastní zájem o danou problematiku).  Díky tomu pak dosahujete cílů, které jste si předsevzali. Gratuluji!

Andrea Valenta, Ph.D., MBA

Výuce jazyků a komunikačních dovedností se věnuji již několik let. Připravuji klienty všech věkových kategorií a různých jazykových úrovní k přijímacím zkouškám, pomáhám jim s přípravou na certifikáty z cizích jazyků a věnuji se zlepšování jejich písemného a mluveného projevu pro osobní, studijní i pracovní účely.

Výuku vždy přizpůsobuji klientům podle jejich aktuálních potřeb. Součástí výuky bývá i nácvik technik koncentrace a využití technik mluveného projevu. Jde o nácvik správného dýchání, zklidnění a soustředění se na prováděnou činnost doplněný o prezentační dovednosti. Techniky pro lepší schopnost soustředění  a pro zlepšení prezentačních dovedností nabízím také v samostatných kurzech. 

Pro úspěch na přijímacím pohovoru lze rovněž leccos udělat. Kdo bývá dobře připraven, nebývá na pracovním pohovoru překvapen. Po absolvování kurzu přípravy na pracovní pohovor dokážete své dovednosti lépe prezentovat a zvýší se Vaše šance na úspěch. 

Firmám nabízím aktivní pomoc při zvyšování jazykových kompetencí jejich pracovníků prostřednictvím individuálního vzdělávání a výuky v miniskupinkách. V případě podobné jazykové úrovně účastníků kurzu lze výuku uskutečňovat  i  ve větší skupině. 

Pojďme se spolu učit způsobem, který má smysl!