Kdo jsme

Ing. Andrea Valenta, Ph.D., MBA, MAE

Jako lektorka se zkušenostmi získanými jak v malých, tak i velkých skupinách studentů se zaměřuji na všeobecnou výuku jazyka a na vybraná odvětví: ekonomie a management, personální řízení, právo, vybrané umělecké obory (film, divadlo, výtvarné umění), medicína, historie. Kromě managementu umění a doktorátu zaměřeného na výzkum v oblasti personálního řízení jsem vystudovala manažerský obor na Université Jean Moulin v Lyonu. Svou praxi jsem začala jako překladatelka pro výzkumnou instituci, poté jsem zajišťovala organizační podporu klientům mezinárodní společnosti a vyučovala na Vysoké škole ekonomické v Praze. Díky těmto cenným zkušenostem jsem se naučila poskytovat profesionální služby přizpůsobené potřebám jednotlivých klientů. Začala jsem vyučovat jazyky a připravovat studenty na střední školy, na maturitu a ke specializovaným jazykovým zkouškám. Věnuji se rovněž výuce jazyků a rozvoji komunikačních dovedností ve firmách a kariérovému koučinku v souvislosti s hledáním pracovního uplatnění. 

Řešení na míru

Během úvodního rozhovoru s novým klientem se vždy snažím pochopit nejen jeho motivaci, která ho do kurzu přivádí, ale i jeho zájmy a dlouhodobé cíle. Svým klientům pak nabízím individualizovaná řešení přizpůsobená jejich požadavkům. Klientovi vždy doporučím plán, který považuji v dané situaci za nejvhodnější, přičemž vycházím z kombinace jeho požadavků a mých zkušeností. Se svými klienty spolupracuji dlouhodobě a naše spolupráce je založena na vzájemné důvěře.

Výuce jazyků a rozvoji komunikačních dovedností se věnuji již několik let. Připravuji klienty všech věkových kategorií a různých jazykových úrovní k přijímacím zkouškám, pomáhám jim s přípravou na certifikáty z cizích jazyků a věnuji se zlepšování jejich písemného a mluveného projevu pro osobní, studijní i pracovní účely. Výuku vždy přizpůsobuji klientům podle jejich aktuálních potřeb. 

Pojďme se spolu učit způsobem, který má smysl!