Soudní překlady

Přesnost, správnost, srozumitelnost

Jsem soudním překladatelem

jazyka anglického a českého 

Překládám následující typy dokumentů:
  • úřední dokumenty,
  • plné moci,
  • výpisy z rejstříku trestů,
  • rodné, oddací a úmrtní listy,
  • diplomy a certifikáty,
  • lékařské zprávy


V případě zájmu o soudní překlad využijte prosím sekci Kontakt