Nabídka kurzů 

Sebejistota. Úspěšná komunikace. Radost.


Jedná se o pro mě zcela nový přístup k výuce, který mně pomáhá rychle rozvíjet jazykové schopnosti. Pro studenty, kteří jsou schopní používat jiný cizí jazyk na vyšší úrovni (např. angličtinu C1/C2) a již se chtějí podobným stylem vyjadřovat i v novém jazyce, je individuální přístup lektorky více než přínosný.

Výuka je tedy velice pestrá a domnívám se, že její přínos ocení zejména vysoce motivovaní studenti, kteří se chtějí rychle v daném jazyce zlepšit.                      Aleš, účastník kurzu francouzštiny

Příprava na pracovní pohovor

English for Job Interview

specializovaný kurz

Během kurzu budete široce rozvíjet své prezentační dovednosti a detailně se připravíte na přijímací pohovor. 

Příprava zahrnuje efektivní techniky uvolňování stresu, trénink komunikačních dovedností a poskytování zpětné vazby. 

Výuka probíhá v češtině/angličtině.

Business English

specializovaný kurz

Kurz je zaměřen na komunikační dovednosti v oboru management a lidské zdroje. 

Výuka se věnuje obchodní komunikaci, přípravě a prezentování projektů, obchodní korespondenci a efektivní profesionální komunikaci.