Nabídka kurzů
Jistota projevu. Úspěšná komunikace. Radost.

Jak probíhá výuka v kurzech pro veřejnost?

Výuka v kurzech je přizpůsobena Vašim potřebám a Vašemu cíli. Respektujeme Vaši pokročilost a podporujeme Vás ve Vašem úsilí. Při jednotlivých setkáních dochází u klientů ke zlepšení jejich výslovnosti a celkového mluveného projevu, k pozitivním změnám v porozumění poslechovým cvičením, k prohloubení znalosti gramatiky a k obohacování slovní zásoby. Domácí příprava klientům umožňuje klientům rozvíjet jejich písemný projev, který se na jednotlivých setkáních dále vylepšuje. 

Výuka podporuje vlastní tvorbu a iniciativu. Propojením všech složek dochází ke změně v jazykové úrovni ve všech oblastech jazyka: mluvení, čtení, poslech, psaní, gramatika a slovní zásoba.

Průběh kurzů zaměřených na rozvoj komunikačních dovedností spočívá v práci s dechem, rozmluvení, dále se věnuje porozumění textu a jeho interpretaci. Jednotlivé kurzy komunikačních dovedností se od sebe liší zaměřením: jejich obsah odpovídá Vašemu cíli a příležitosti, pro kterou jste se rozhodli své komunikační dovednosti zlepšit. 

Vážení návštěvníci těchto stránek, můžete si vybrat z následujících kurzů pro veřejnost ten, který Vám bude nejvíce vyhovovat:  


Úspěch na přijímacím pohovoru

Potřebujete pomoci s vytvořením CV, které zaujme Vašeho budoucího zaměstnavatele? 

Chcete umět hovořit o sobě, o svých dovednostech, zkušenostech a očekáváních? 

Během kurzu budete široce rozvíjet své prezentační dovednosti a detailně se připravíte na přijímací pohovor. 

Naučte se prezentovat

Sebejistota řečníka a srozumitelnost jeho projevu jsou rozpoznatelné během okamžiku. 

Pokud potřebujete zlepšit své prezentační dovednosti, jsme tu pro Vás. 

Kurz se věnuje zlepšování mluveného projevu v konkrétních situacích (projev před publikem, prezentace školního projektu, firemní prezentace atd.).