Nabídka kurzů

Sebejistota. Úspěšná komunikace. Radost.

Vážení návštěvníci těchto stránek, vyberte si z následujících kurzů ten, který Vám bude nejvíce vyhovovat:  

Úspěch na přijímacím pohovoru

Potřebujete pomoci s vytvořením CV, které zaujme Vašeho budoucího zaměstnavatele? 

Chcete umět hovořit o sobě, o svých dovednostech, zkušenostech a očekáváních? 

Během kurzu budete široce rozvíjet své prezentační dovednosti a detailně se připravíte na přijímací pohovor. 

Naučte se prezentovat

Sebejistota řečníka a srozumitelnost jeho projevu jsou rozpoznatelné během okamžiku. 

Pokud potřebujete zlepšit své prezentační dovednosti, jsme tu pro Vás. 

Kurz se věnuje zlepšování mluveného projevu v konkrétních situacích (projev před publikem, prezentace školního projektu, firemní prezentace atd.).

Jak kurzy probíhají?

Výuka v kurzu pohledem jeho účastníka

"Jedná se o pro mě zcela nový přístup k výuce, který mně pomáhá rychle rozvíjet jazykové schopnosti. Pro studenty, kteří jsou schopní používat jiný cizí jazyk na vyšší úrovni (např. angličtinu C1/C2) a již se chtějí podobným stylem vyjadřovat i v novém jazyce, je individuální přístup lektorky více než přínosný.

Přestože základní stavební kámen výuky tvoří jazyková učebnice, dogmaticky se jí lektorka nedrží a pružně reaguje na probíraná témata a potřeby studenta. V jedné hodině se probírá základní popis a orientace v městě, v druhé se rozebírají kapitoly a fráze z knihy Malý princ, ve třetí se probírají aktuální témata (např. péče o staré osoby při velkých vedrech ve Francii).

Výuka je tedy velice pestrá a domnívám se, že její přínos ocení zejména vysoce motivovaní studenti, kteří se chtějí rychle v daném jazyce zlepšit. Nicméně i tak je potřeba pravidelně vypracovávat domácí úkoly a nezapomenout na samostatnou přípravu.

Doporučuji lekce v minimální délce 60, lépe 90 minut." Aleš, účastník kurzu francouzštiny