Nabídka kurzů

Sebejistota. Úspěšná komunikace. Radost.

Od snu k úspěchu - tak  se u nás studuje 

Vážení návštěvníci těchto stránek, vyberte si z následujících kurzů ten, který Vám bude nejvíce vyhovovat:  

Příprava na pracovní pohovor

English for Job Interview

specializovaný kurz

Během kurzu budete široce rozvíjet své prezentační dovednosti a detailně se připravíte na přijímací pohovor. 

Příprava zahrnuje efektivní techniky uvolňování stresu, trénink komunikačních dovedností a poskytování zpětné vazby. 

Výuka probíhá v češtině/angličtině.

Business English

specializovaný kurz

Kurz je zaměřen na komunikační dovednosti v oboru obchodní angličtiny (management a lidské zdroje). 

Výuka se věnuje komunikaci, strategii a motivování (porozumění textu, poslech, konverzace a psaní obchodní korespondence, reportů apod. ).  

Jak kurzy probíhají?

Výuka v kurzu pohledem jeho účastníka

"Jedná se o pro mě zcela nový přístup k výuce, který mně pomáhá rychle rozvíjet jazykové schopnosti. Pro studenty, kteří jsou schopní používat jiný cizí jazyk na vyšší úrovni (např. angličtinu C1/C2) a již se chtějí podobným stylem vyjadřovat i v novém jazyce, je individuální přístup lektorky více než přínosný.

Přestože základní stavební kámen výuky tvoří jazyková učebnice, dogmaticky se jí lektorka nedrží a pružně reaguje na probíraná témata a potřeby studenta. V jedné hodině se probírá základní popis a orientace v městě, v druhé se rozebírají kapitoly a fráze z knihy Malý princ, ve třetí se probírají aktuální témata (např. péče o staré osoby při velkých vedrech ve Francii).

Výuka je tedy velice pestrá a domnívám se, že její přínos ocení zejména vysoce motivovaní studenti, kteří se chtějí rychle v daném jazyce zlepšit. Nicméně i tak je potřeba pravidelně vypracovávat domácí úkoly a nezapomenout na samostatnou přípravu.

Doporučuji lekce v minimální délce 60, lépe 90 minut." Aleš, účastník kurzu francouzštiny