Firemní výuka
Výhody našich kurzů pro Vaši společnost

Při firemní výuce je nejdůležitější motivace účastníků kurzu. Zlepšení ve výuce nastává, pokud dojde k aktivnímu zapojení studentů do výuky. Studenti, které práce na probíraném tématu baví, jsou schopni své poznatky využívat téměř ihned v praxi a průběžně se v cizím jazyce či v komunikačních dovednostech zlepšovat. 

Výhody vzdělávání u nás pro Vaši firmu

1. Řešení je přizpůsobené na míru potřebám studentů i firmy, vždy s ohledem na vstupní jazykovou úroveň jednotlivých účastníků kurzu. V případě kurzů komunikačních dovedností nejprve zjišťujeme, které dovednosti by si pracovníci měli osvojit. Následně ve spolupráci s Vámi navrhujeme nejvhodnější řešení pro Vaše pracovníky i Vaši společnost.  

2. Máte možnost sledovat úspěchy Vašich pracovníků přímo - studenti kurzů  jsou motivováni uplatňovat nabyté znalosti a dovednosti v praxi.

3. Individuální výuka v Jazykové akademii La Valenta je intenzivní a současně vyžaduje vysokou míru samostatnosti (schopnost pracovat na domácích zadáních). Změny ve znalosti jazyka či v komunikačních dovednostech jsou díky tomuto typu výuky velmi rychle znát a student má sám zájem na jejich rozvoji.

4. Výuka v miniskupince (min. pro 2 osoby, max. pro 5 studentů) je typem výuky, kdy se studenti úspěšně vzdělávají díky vzájemné komunikaci a práci na společných úkolech. Změny ve znalosti jazyka či v komunikačních dovednostech jsou vždy individuální, v této formě výuky bývá dosažená znalost jazyka či komunikačních dovedností u jednotlivce obvykle rovnocenná znalostem ostatních účastníků kurzu. 

5. Investice do vzdělání Vašich pracovníků se vyplatí Vám i jim. Samozřejmostí je, že díky našim kurzům zvládají pracovníci lépe nároky své profese. To, co se naučili, využijí Vaši pracovníci rovněž v soukromém životě, při cestování, při pracovních i mimopracovních setkáních apod. Bez ohledu na svůj věk si tak posouvají hranice, čeho lze dosáhnout.

Máte zájem o více informací?