Firemní výuka
Motivování. Podpora a vytrvalost. Radost. 

Jak pracujeme ?

Volíme motivační přístup, pracujeme s motivací Vašich pracovníků. Tím, že se účastníci kurzů aktivně zapojují do výuky, jsou schopni své poznatky i komunikační dovednosti využívat téměř ihned v praxi. Později se sami v cizím jazyce začnou zajímat o témata, která jsou jim blízká, věnují se mu stále častěji a nakonec se cizí jazyk stane součástí jejich osobnosti. 

Jaké formy vzdělávání pracovníků Vám nabízíme ? 


Pro to, aby nastala změna v dovednostech celé organizace, je nutné změnit vnitřní nastavení každého pracovníka. Zvenčí lze změnu pouze iniciovat, skutečná proměna přichází zevnitř každého jednotlivce. Práce s motivací nám umožňuje aktivně podporovat Vaše pracovníky při procesu změny. 

Výuka jazyků

Tyto kurzy mají za cíl  změnit jazykový projev Vašich pracovníků k lepšímu. Těžiště naší práce spočívá v podpoře krátkodobých i dlouhodobých vzdělávacích cílů Vašich pracovníků.

 

Výuka komunikačních dovedností

Tím, že umožníte svým pracovníkům pracovat na rozvoji jejich komunikačních dovedností, obohatíte Vaši firmu a pozitivně ovlivníte jejich kariéru i osobní život. 

Turbo výuka Speciál 

Kombinuje výhody výuky jazyků s výukou prezentačních dovedností. Její hlavní výhodou je rychlá změna jazykové a komunikační úrovně Vašich pracovníků v čase. Výuka se rovněž zaměřuje na průběžné upevňování nabytých znalostí a dovedností. 

Jak jsou výhody naší výuky pro Vaši firmu ?

1. Řešení je přizpůsobené na míru potřebám Vašich pracovníků i Vaší společnosti, vždy s ohledem na vstupní jazykovou úroveň jednotlivých účastníků kurzu. V případě kurzů komunikačních dovedností nejprve zjišťujeme, které dovednosti by si pracovníci Vaší firmy měli osvojit. Následně ve spolupráci s Vámi navrhujeme nejvhodnější řešení pro Vaše pracovníky i pro Vaši společnost.

2. Máte možnost sledovat úspěchy Vašich pracovníků přímo - studenti kurzů jsou motivováni uplatňovat nabyté znalosti a dovednosti ve firemní praxi.

3. Individuální výuka v Jazykové akademii La Valenta je intenzivní a současně vyžaduje vysokou míru samostatnosti (schopnost pracovat na domácích zadáních). Pokroky v úrovni znalosti jazyka či v komunikačních dovednostech jsou díky tomuto typu výuky velmi rychle znát a student má sám zájem na jejich rozvoji.

4. Výuka v miniskupince (min. pro 2, max. pro 5 studentů) je typem výuky, kdy se studenti úspěšně vzdělávají díky vzájemné komunikaci a práci na společných úkolech. Změny ve znalosti jazyka či v komunikačních dovednostech jsou vždy individuální. V této formě výuky bývá dosažená znalost jazyka či komunikačních dovedností u jednotlivce obvykle rovnocenná znalostem ostatních účastníků kurzu.

5. Investice do vzdělání Vašich pracovníků se vyplatí Vám i jim. Samozřejmostí je, že díky našim kurzům zvládají pracovníci lépe nároky své profese. To, co se naučili, využijí Vaši pracovníci rovněž v soukromém životě, při cestování, při pracovních i mimopracovních setkáních apod. Bez ohledu na svůj věk si tak posouvají hranice, čeho lze dosáhnout.

Potřebujete znát více informací o firemní výuce?