Firemní výuka

Motivování. Podpora a vytrvalost. Radost. 

Jako nejdůležitější změnu vnímám svou jistotu v situacích, kdy angličtinu používám. Andrea také vždy přizpůsobuje výuku tomu, co zrovna potřebuji a poskytne mi radu či strategii, jak postupovat, abych uplatnil to, co umím. Při výuce uplatňuje své zkušenosti, talent a trpělivost lektorky i koučky. 

Jiří, managing director

Jak probíhá firemní výuka ?

Hlavní charakteristikou firemní výuky je práce s motivací účastníků firemních kurzů a jejich aktivní zapojení do výuky. Pokud mají navíc možnost své osvojené poznatky i komunikační dovednosti uplatňovat ve firemní praxi, věnují se účastníci firemních kurzů studiu s daleko větším zájmem. Znalost cizího jazyka i nové komunikační dovednosti se pak stanou součástí jejich osobnosti, která se může dále rozvíjet.  

Jaké možnosti vzdělávání  Vám nabízíme ? 


Pro změnu v dovednostech celé organizace je nutné nejprve změnit vnitřní nastavení každého pracovníka. Zvenčí lze změnu pouze iniciovat, skutečná proměna přichází zevnitř každého jednotlivce. Práce s motivací nám umožňuje aktivně podporovat Vaše pracovníky při procesu změny. 

Jak jsou výhody vzdělávání s námi pro Vaši firmu ?

1. Řešení je přizpůsobené na míru potřebám Vašich pracovníků i Vaší společnosti, vždy s ohledem na vstupní jazykovou úroveň jednotlivých účastníků kurzu. V případě kurzů zaměřených na komunikační dovednosti nejprve zjišťujeme, které dovednosti by si pracovníci Vaší firmy měli osvojit. Následně ve spolupráci s Vámi navrhujeme nejvhodnější řešení pro Vaše pracovníky i pro Vaši společnost.

2. Máte možnost sledovat úspěchy Vašich pracovníků přímo - účastníci kurzů jsou motivováni uplatňovat nabyté znalosti a dovednosti ve firemní praxi.

3. Individuální firemní výuka je intenzivní a současně vyžaduje vysokou míru samostatnosti (schopnost pracovat na domácích zadáních). Pokroky v úrovni znalosti jazyka či v komunikačních dovednostech jsou díky tomuto typu výuky velmi rychle znát a klient má sám zájem na jejich rozvoji.

4. Firemní výuka v miniskupince (min. pro 2, max. pro 5 účastníků) je typem výuky, kdy se klienti úspěšně vzdělávají díky vzájemné komunikaci a práci na společných úkolech. Změny ve znalosti jazyka či v komunikačních dovednostech jsou vždy individuální. V této formě výuky bývá dosažená znalost jazyka či komunikačních dovedností u jednotlivce obvykle rovnocenná znalostem ostatních účastníků kurzu.

5. Investice do vzdělání Vašich pracovníků se vyplatí Vám i jim. Samozřejmostí je, že díky našim kurzům zvládají pracovníci lépe nároky své profese. To, co se naučili, využijí Vaši pracovníci rovněž v soukromém životě, při cestování, při pracovních i mimopracovních setkáních apod. Bez ohledu na svůj věk si tak posouvají hranice, čeho lze dosáhnout.

Potřebujete více informací o firemní výuce?