Forma a ceník kurzů 
Zvolte si svůj kurz

Vážení zájemci o kurzy, 

Jazyková akademie La Valenta Vám pro rok 2020 nabízí tyto formy vzdělávání:  výuka jazyků a rozvoj komunikačních dovedností.  Detaily o práci v jednotlivých kurzech a ceník jsou uvedeny níže. 

Na shledanou s Vámi se těší 

Andrea Valenta, Ph.D., MBA

Jazyková akademie La Valenta


Výuka jazyků

Je pro mě vhodnější  

skupinová nebo individuální výuka?

Rozhodnout se pro formu vzdělávání nebývá jednoduché. Zaměřte se na svůj cíl a zvolte formu vzdělávání podle něj. Vybírat můžete z následujících možností:

Výuka jazyků v miniskupince

Máte před sebou zahraniční cestu? 

Chcete se ve znalosti jazyka zlepšit a láká Vás výuka      v malém kolektivu?  

Začínáte s cizím jazykem ve škole nebo v zaměstnání? 

Studenti nejčastěji volí výuku v miniskupince, když nemají možnost konverzovat v daném jazyce, potřebují si více procvičit gramatiku a věnovat se poslechu. 

Výuka v miniskupince Vám umožní projevit Vaše myšlenky a pocity v rámci konverzace. Současně si průběžně zlepšujete svou úroveň znalosti jazyka. 

Individuální výuka jazyků

Učíte se cizí jazyk ve velké skupině a máte pocit, že by Vám individuální přístup vyhovoval více?

Potřebujete získat jistotu, že jazyk opravdu umíte? 

Potřebujete si oživit jazyk, který jste se učili dříve?

Studenti nejčastěji volí individuální výuku, když se zastaví v určité úrovni znalosti jazyka a je pro ně obtížné tuto úroveň dále zvyšovat. 

Individuální výuku vždy přizpůsobujeme Vašim potřebám  a Vašemu cíli. Postupně se zbavujete  ostychu při používání cizího jazyka a Váš projev je sebejistější. 

Rozvoj komunikačních dovedností

Který kurz je pro mě nejvhodnější?

Pokud se rozhodnete pro rozvoj Vašich komunikačních dovedností, můžete vybírat z následujících variant:

Zlepšení schopnosti koncentrace

Kurz obvykle probíhá individuální formou. Výuka spočívá  v práci s dechem a v uplatňování techniky mluveného projevu. 

Během kurzu získá Váš mluvený projev vyšší sebejistotu  a Vaše komunikační dovednosti se budou plynule zlepšovat. 

Úspěch při přijímacím pohovoru

Výuka v tomto kurzu probíhá formou individuálních lekcí zaměřených na jednotlivé části přijímacího řízení. 

Kurz lze kombinovat s lekcemi anglického jazyka pro případ, že pohovor nebo jeho část bude probíhat v angličtině. 

Naučte se prezentovat

Kurz probíhá obvykle individuální formou nebo v miniskupince. Výuka je zaměřena na ovládnutí prezentačních dovedností s ohledem na konkrétní cíl (prezentace obchodní nabídky pro zákazníky, prezentace nového projektu pro kolegy apod.).  

Podrobnější informace o nabízených kurzech naleznete v sekci Kurzy / Courses .

            Kvalitní výuka cizích jazyků?                   Rozvoj komunikačních dovedností? 

Výuka v miniskupince (min. 2 osoby)

1x týdně 60 min.

uvedená cena platí na osobu a lekci

platí se celý kurz na 3 měsíce dopředu

propadlé hodiny nelze nahrazovat

380 Kč/os.

Individuální výuka

1x týdně 45 min.

uvedená cena platí na osobu a lekci

platí se zálohy na 1 měsíc dopředu

lekci lze zrušit max. 24 hodin před výukou

480 Kč

Individuální výuka

1x týdně 60 min. 

uvedená cena platí na osobu a lekci

platí se zálohy na 1 měsíc dopředu

lekci lze zrušit max. 24 hodin před výukou

600 Kč

Výuka Speciál - kurz pro veřejnost

1x týdně 90 min. (individuálně)

cena 

na vyžádání

Firemní výuka

počet studentů a frekvence kurzů dle dohody

cena dle nároků a požadavků Vaší společnosti na výuku

Výuka Speciál - kurz pro firmy

individuální výuka; frekvence a délka kurzů dle dohody

cena dle nároků a požadavků Vaší společnosti na výuku