GDPR

Ochrana osobních údajů nezbytných pro plnění smlouvy

1. Jazyková akademie La Valenta, Ing. Andrea Valenta, Ph. D., MBA, MAE, se sídlem Anderleho 843, 198 00, Praha 9, IČO: 04866568, zapsaná v živnostenském rejstříku, (dále jen "Správce") zpracovává, bez výslovného souhlasu zákazníků, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb.,§ 5 odst. 2 písm. b) a § 5 odst. 6., o ochraně osobních údajů (dále jen "zákon o ochraně osobních údajů"), následující osobní údaje nezbytné pro plnění smlouvy (uskutečnění objednávky služeb) :

1.1. Jste-li fyzická osoba (nejste podnikatel):

- jméno a příjmení

- úplnou poštovní adresu

- e-mailovou adresu

- telefonní číslo

- bankovní spojení

- IP adresu

1.2. Jste-li podnikající fyzická nebo právnická osoba:

- název firmy

- úplnou poštovní adresu

- IČO

- DIČ

- jméno a příjmení kontaktní osoby

- e-mailovou adresu

- telefonní číslo

- bankovní spojení

- IP adresu

2. Výše uvedené osobní údaje je nutné zpracovat pro plnění smlouvy (uskutečnění objednávky) nebo za účelem odpovědi na Vámi vznesený dotaz prostřednictvím kontaktního formuláře. Takové zpracování umožňuje ust. § 5 odst. 2 písm. b) zákona o ochraně o osobních údajů. 

Tyto osobní údaje budou společností Jazyková akademie La Valenta, Ing. Andrea Valenta, Ph. D. zpracovávány:

pro účely plnění smlouvy: po dobu poskytnutí plnění

pro evidenci plnění: 10 let od následujícího kalendářního roku po poskytnutí plnění, pokud neudělíte souhlas k dalšímu zpracování.

3. Zpracování osobních údajů je prováděno společností Jazyková akademie La Valenta, Ing. Andrea Valenta, Ph. D., tedy správcem osobních údajů, osobní údaje však pro tuto společnost mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

3.1. Poskytovatel hostingových a souvisejících služeb Webnode AG, se sídlem Gartenstrasse 3, 6304 Zug, Švýcarsko, IČO: CH-170.3.036.124-0, DIČ: CHE-413.669.887 MWST.

3.2. Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však podnikatelský subjekt v současné době nevyužívá.

4. Zpracovávané osobní údaje jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů a jsou plně zabezpečeny proti zneužití.

5. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

- požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,

- požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,

- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,

- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů

- v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.